Geron 3 - 2011
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Inhoud

Redactioneel | Frits de Lange, Christina Mercken & Toon Verlaan
Ageism: subtiel, onzinnig, hardnekkig.

Ageism bestrijden in de 21e eeuw | Bill Bytheway
Campagnes tegen ageism moeten worden gebaseerd op grondige research. En moeten de feitelijkheid
achter leeftijd en veroudering aan het licht brengen.

Mediabeelden van ouderen: ageism en de rol van beeldvorming | Martine van Selm
Stereotypen en vooroordelen over ouderen in de media.

Op zoek naar de bron van het ageism | Gerben Westerhof
Zijn angst voor de dood en de maatschappelijke omgang met leeftijdsverschillen bronnen van ageism?

Gerōngrafiek | Kasia Karpinska
Stereotypen over oudere en jongere werknemers.

Interview met Cisca Dresselhuys | Christina Mercken & Jan Willem van de Maat
Ouderen moet zich niet meer in het opa- en omahoekje laten duwen.

Aging kills: Over de strijd tegen de veroudering | Peter Derkx
Biogerontologen denken het ouder worden te kunnen afschaffen. Maar is dit wel verantwoord in een
wereld met ongelijkheid en onrechtvaardigheid?

Beeldvorming te lijf door emotieleren en ervaringsleren. Werken in de psychogeriatrie | Frans Hoogeveen & Peter Bakens
Opleidingen ontwikkelen Ďwapensí om het dreigend tekort aan personeel voor te zijn.

Column | Max de Coole
No Age.

Ageism in de gerontologie | Marja Aartsen
Hoe beÔnvloeden ageism en de inhoud van gerontologische theorieŽn elkaar?

FinanciŽle uitbuiting van ouderen: geen meloen en geen miljoen | Gerda Krediet
Hebzucht, ageism en grote generatieverschillen maken ouderen kwetsbaar voor financiŽle uitbuiting, de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling.

Discussie
Door maatschappelijke bewustwording en politieke actie kan in de 21e eeuw ouderendiscriminatie
voorgoed worden uitgebannen.

Belgische ouderen terecht ongerust over hun inkomen | Kristel Wijshof & Niek De Meester
Een grondige hervorming van het Belgische pensioensysteem is zeer dringend gewenst, willen werknemers en zelfstandigen blijven rekenen op een gepast inkomen.

Gedicht | Adriaan MorriŽn
Eeuwige jeugd.

Een onbezorgde oude dag: de inkomenspositie van ouderen in Nederland | Hettie Pott-Buter
Zonder de AOW zou de helft van alle 65-plussers, overwegend vrouwen, geen inkomen hebben en
zeker geen onbezorgde oude dag.

Column | Arno Wip
Oma.

Zorg vereist een elastische maatschappij | Yvonne Witter
Hoopvolle initiatieven en best persons wijzen nieuwe wegen.

Welbevinden in de vierde levensfase: nut en noodzaak van regievoering | Angele Jonker
Het welbevinden van kwetsbare ouderen met aanhoudende gezondheidsproblemen is positief te beÔnvloeden met regievoering, zelfwaardering en zelfverzekerdheid.

Column | Christina Mercken
Houdbaarheidsdatum.

Krimpend Arnsberg ontketent generatieve krachten | Ger Tielen
De Duitse gemeente Arnsberg als Modell Kommune op het gebied van krimp en vergrijzing.

Onveiligheidsgevoelens bij ouderen | Liesbeth den Donder & Dominique Vertť
Studie van de concrete leefwereld van ouderen geeft een waardevolle aanvulling op onveiligheidsgevoelens bij ouderen. Het gaat om meer dan de angst om criminaliteit.

Boekbespreking | Alfons Marcoen
Gerben Westerhof & Ernst Bohlmeijer. Psychologie van de levenskunst.

Vanzelfsprekende mantelzorg voor oudere migranten onder druk | Anne van Middelaar
Er bestaat een kloof tussen de behoefte aan mantelzorgondersteuning bij de zorg van ouderen in migrantengemeenschappen en het aanbod.

Nationaal Programma Ouderenzorg | Albertine Stolk
Een brug tussen de oudere migrant en zorg & welzijn.

Column | Joep Dohmen
Voltooid leven.

HBO bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie | Jan Jukema & Lesley van Bruggen
Hogeschool Windesheim en Fontys Hogescholen bieden vanaf 2010 de nieuwe vierjarige Hbo-opleiding Toegepaste Gerontologie aan.

Gesignaleerd | Samengesteld door Angelique van Vondelen

Andere beschikbare nummers of artikelen