Geron 2 - 2011
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Inhoud

Redactioneel | Yvonne Witter & Jan Willem van de Maat
Vrijheid.

Hoe vrij ben je na je 65ste? | Andries van den Broek & Mariëlle Cloïn
De vrijheid na je 65ste kent zo zijn beperkingen.

Vrijheid in het licht van afscheid van betaalde arbeid | Janneke van Mens-Verhulst & Ina Wilbrink-
Peeterman
De maatschappelijke vrijheid om zelf keuzes te maken in de derde levensfase wordt zo sterk beperkt, dat sociale afzijdigheid dreigt.

Gerōngrafiek | Marleen Damman
Vrijheid in pensioentijd: Geen zin meer in verplichtingen?

Interview met Herman van Veen | Christina Mercken & Jan Willem van de Maat
Je bent rijker aan herinneringen, er is meer tover.

Mijn beleving van vrijheid door de jaren heen | Gyula Vigh van Ujváros
Het persoonlijk verhaal van hoe een Hongaarse vluchteling vrijheid heeft ervaren.

Ouderen in gevangenschap | Jolanda Bource
Het aantal ouderen in gevangenschap zal waarschijnlijk toenemen. Wie zijn die oudere gedetineerden en hoe beleven zij het gevangenisregime?

Column | Christina Mercken
Vrijheid aan de horizon.

Maatschappelijke reservisten | Gerard Hazenkamp
Aan ouderenbonden de taak om te stimuleren dat derde-levensfasers maatschappelijke activiteiten
ontwikkelen en niet in een maatschappelijk niemandsland belanden.

Tashi Delek, zegen en geluk! | Eveline van de Putte
Op zoek naar ‘verstopte’ Tibetaanse ouderen in de Himalaya.

Discussie
Keuzevrijheid in de zorg is voor ouderen een loze kreet.

Samen tegen eenzaamheid: Coalitie Erbij | Arie Ouwerkerk
Om eenzaamheid tegen te gaan en zoveel mogelijk te voorkomen is Coalitie Erbij – Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid – opgericht.

Welzijn Nieuwe Stijl en ouderen | Jel Engelen & Hilde van Xanten
Voor de veranderslag die het welzijnswerk moet maken zijn middelen nodig en investeringen in
samenwerking.

Gesignaleerd | samengesteld door Angelique van Vondelen

Allochtone ouderen in Brussel: op naar een realistische kijk! | Sophie Demeere
De Brusselse socio-demografische situatie heeft invloed op de ontwikkeling van projecten voor
migranten ouderen. Het Biloba-huis als inspirerend voorbeeld.

Column | Joep Dohmen
Op het keerpunt.

De rol van jonge ouderen in verzorgingsstaten | Kathrin Komp
Een pleidooi voor de actieve inschakeling van ouderen tussen 60 en 75+ jaar in verzorgingsstaten.

Serious games voor ouderen | Carolien Smits e.a.
Voor licht zorgafhankelijke ouderen wordt een serious game ontwikkeld, ondersteund door onderzoek.

Gedicht | Anneke Brassinga
Buitengaats.

Ouderen en duurzaamheid: een vitale verbinding | Marleen van der Kolk
Praktijkvoorbeelden van duurzame ouderenzorg en van hergebruik van de kennis en vaardigheden
van ouderen.

Boekbespreking | Piet Houben
Jan Auke Walburg. Jong van geest. Optimistisch ouder worden is geen kunst.

Hoe en hoelang kunnen ouderen veilig mobiel blijven? | Liesbeth Boerwinkel
Hoe is het gesteld met de veiligheid van ouderen in het verkeer?

Nationaal Programma Ouderenzorg | Esther Rikkengaa
Morele problemen in de mantelzorg, hoe ga je ermee om?

Gesignaleerd | samengesteld door Angelique van Vondelen

Andere beschikbare nummers of artikelen