KIDDO 2 2011
Tijdschrift: Kiddo
Categorie: Onderwijs algemeen

Prijs: € 6.95
Inhoud

Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar
De (Nederlandse) buitenschoolse opvang heeft twee jaar moeten wachten op een eigen pedagogisch kader. Maar nu is het eindelijk zo ver: de tekst is klaar en het boek verschijnt eind april 2011. In dit artikel een impressie van de inhoud en wat je ermee kunt doen in je werk. Want het kader krijgt pas waarde als pedagogisch medewerkers ermee aan de slag gaan!

Gezocht: Mannen voor de kinderopvang
In de donkere dagen voor Kerstmis werd Nederland opgeschrikt door een zaak van seksueel misbruik in de kinderopvang. In drie Amsterdamse crèches had een begeleider tientallen jonge kinderen misbruikt, zo kwam aan het licht. Een nachtmerrie die werkelijkheid werd voor de getroffen ouders. Een tragedie die de hele samenleving beroerde. Een schok die nog altijd nazindert, ook in de Vlaamse kinderopvang.

Goed gedaan!
Belonen van positief gedrag
In deze nieuwe rubriek Kinderkwesties geeft de redactie antwoord op een pedagogische vraag.
Dit keer: omgaan met straffen en belonen. Etenstijd. Een begeleidster vraagt zes peuters om plaats te nemen aan tafel. Vier kinderen komen bijna onmiddellijk. Maar Soetkin en Nina blijven spelen. De leidster vraagt hen herhaaldelijk om te komen zitten. Maar de kinderen schijnen het niet te horen. Ze begint te tellen en te dreigen…

Duurzaam spelen: met andere ogen naar materialen kijken
Duurzaam spelen: het is een van de onderwerpen die aan bod komen op het KinderopvangCongres in Ede. Maar wat is het eigenlijk? En hoe laat je kinderen duurzaam spelen? ‘Je gezonde verstand gebruiken en creatief zijn. Met andere ogen naar materialen kijken, dát is het.’

En verder:
Uit het werkveld
Kinderopvang spreekt!
Kind en natuur: de natuur-bso
Okiddo (voor 0 t/m 4 jaar)
Werken met PIPPO in de opvang
Fijn je weer te zien!
Werken aan de sociale functie
Column van Lucia
Kinderboeken
Okiddo (voor 4 t/m 12 jaar)
Spraakmakers
NIEUW: Kind en media

Andere beschikbare nummers of artikelen