KIDDO 1 2011
Tijdschrift: Kiddo
Categorie: Onderwijs algemeen

Prijs: € 6.95
Inhoud

In gesprek met Sieneke Goorhuis-Brouwer
Ze gaat dwars in tegen de stroom ouders en professionele opvoeders die ‘het beste uit het kind’ willen halen. Oprecht kwaad kan ze daarvan worden. ‘De race om het zo snel mogelijk aanleren
van academische vaardigheden loopt volledig uit de hand’, zegt hoogleraar Sieneke Goorhuis-Brouwer. ‘Waarom die haast? Sturing heeft alleen zin als het kind eraan toe is.’

Natuurbeleving in het pedagogisch beleidsplan:
een natuurlijk proces
De kinderen spelen heerlijk in de besneeuwde tuin.
Op een slee glijden ze voorzichtig onder de kale
wilgentenentunnel door. De baby’s voelen de
sneeuwvlokken op hun wangen. Ruim een uur later gaan de kinderen naar binnen om te eten. Ze zijn lekker rozig en hebben rode wangen. Wat ze niet weten, is dat hun beleving in de tuin is vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan van kinderopvang De Tweeling.

Pedagogisch medewerkers en ouders: allebei belangrijk!
Wanneer kinderen opgroeien zijn de ouders de primaire opvoeders. Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zijn belangrijke medeopvoeders.
Want opvoeding vindt ook plaats op de groep en
niet alleen thuis. Je voedt, tot op zekere hoogte, het kind samen op. In de praktijk betekent dit: elkaar begrijpen en waarderen, goed
luisteren, kennis delen en je bewust zijn van je eigen bijdrage. Een goede samenwerking en heldere communicatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders zijn dus zeer belangrijk!
Elsa Schagen deed hier onderzoek naar.

En verder:
Uit het werkveld
Kinderopvang spreekt!
Okiddo (voor 1 t/m 5 jaar)
Werken met PIPPO in de opvang
Het 19e KinderopvangCongres (NL)
De warme professional (BE)
Column van Lucia
Opvoeden in een meertalige context
Kinderboeken
Okiddo muziek (voor 4 t/m 12 jaar)
NIEUW: Kinderkwesties
Spraakmakers
NIEUW: Kind en media

Andere beschikbare nummers of artikelen