Tijdschrift voor Rehabilitatie 2011 - 2
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 9.95
INHOUD

Redactioneel
Rozemarijn Esselink

Van betekenis
Schrijven

Ondersteuning van herstel in de eerste fasen van schizofrenie
Jos Dröes

Herstel
- Omgaan met hulpverleners en hun boodschap
John Jongejan
- Joeri en Anbar
Bram Tjaden

Herstelprogramma Wilhelmina-oord: uitkomsten na drie jaar
Frederike Jörg, Shirley Hamar de la Brethonière, Auke van Dijk

BILD
Anna Lont

Kwaliteitstoetsing in een Beschermende Woonvorm: de GGZ Thermometer als middel tot patiëntenparticipatie
Sofie De Meersman, Dirk De Wachter

DRÖES
Verveling

Perspectieven op herstelgerichte woonzorg: Nederlandse bevindingen in een
Europese Delphi-studie
Annemarie Caro, Ellen Visser, Jaap van Weeghel, Helen Killaspy, Christine Wright, Durk Wiersma

FEED
Proefschrift Jean Pierre Wilken Recovering Care - A contribution to a theory and practice of good care
Doortje Kal, Madeleine Prinsen, Jet van der Velden

Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010 – 2011
Rick Kwekkeboom

Andere beschikbare nummers of artikelen