Tijdschrift voor Rehabilitatie 2011 - 1
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 9.95
INHOUD

Redactioneel
Rozemarijn Esselink

Van betekenis
Marleen Temmink

‘Heel de mens’. Herstelondersteunende zorg en geestelijke verzorging
Taco Bos, Inkeri Hyvarinen en Karien van Roermund

BILD
Diepwatercollectief

Lesgeven over stemmen horen, hoe kennisoverdracht en herstelproces samen kunnen gaan
Dirk Corstens

PRAXIS
Afstemmen. Een patiënt en een behandelaar over de ontwikkeling van stemmen in een behandeling Michel Knols en Dirk Corstens

Herstel
Herstellen van depressies
Selma Parmentier

De ontwikkeling van een herstelondersteunend begeleidingsplan
Cris Bergmans en Bert Beentjes

DRÖES
Na de narcose

Inzetten van ervaringsdeskundigheid: pleidooi voor meer ervaringsdeskundigen in topfuncties
Frits Bovenberg, Greet Wilrycx, Michiel Bähler en Gijs Francken

TOEN
Refocus in Recovery
Cees Witsenburg

Rehabilitatie, rehabilitatie
Jos Dröes en Dorothé van Slooten

FEED
Herstel in een rehabilitatiecentrum. Een verslag van een onderzoek onder cliënten van het rehabilitatiecentrum van Bavo Europoort
Lenneke Elfers

RE-HABS

Andere beschikbare nummers of artikelen