Geron 4 - 2010
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
INHOUD

Redactioneel | Inge Klück & Arie Stolk
In Beweging!

Ouderen die blijven bewegen, winnen gezonde levensjaren | Marijke Hopman-Rock
Veel ouderen bewegen te weinig om een goede gezondheid te kunnen bewaren.

Gesignaleerd | Inge Klück

Van ‘sport als jong-menselijke activiteit’ tot Senior Games | Agnes Elling
In het verleden was sport vooral iets voor jonge mannen. Sindsdien zijn de visies op sport en
ouderdom drastisch veranderd en zijn er steeds meer sportende ouderen.

Portretten van oudere sporters | Jan Willem van de Maat
Xiao Rong Zhen: Tai Chi in het park.

Gerongrafiek | Hanna van Solinge
Ouderen in beweging.

Schatten ouderen hun beweegpatroon te rooskleurig in? | Marjolein Visser
Schatten 65+ ouderen juist in of zij voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen?
Er is reden voor preventiewerkers om zich dat af te vragen.

Portretten van oudere sporters | Arie Stolk
Bram Blokzijl (74): Altijd in beweging.

Sporten voor ouderen is scoren in gezondheid en plezier! | Bert Renkema
Sportbonden passen sportsoorten aan op de behoeften van senioren.

Interview met Erica Terpstra | Christina Mercken & Henk Bakkerode
Ouderen moeten zo lang mogelijk blijven bewegen.

Portretten van oudere sporters | Inge Klück
Riet Ruitenberg (82): Soms moet je doorzetten!

Sportief aanbod onder de loep | Marja Noordhoek
Zeeland behoort tot de meest vergrijsde provincies van Nederland. Reden voor de provincie om
beleid gericht op senioren onder het licht te houden.

Sportdeelname van ouderen: toen, nu en in de toekomst | Annet Tiessen-Raaphorst
Inzicht in de motieven van ouderen om te sporten hebben voorspellingswaarde voor de toekomst.
Tijdschrift over ouder worden & samenlevin12e jaargang | Nr. 4 g

Gedicht | Herman de Coninck
‘Poëzie’.

Portretten van oudere sporters | Christina Mercken
Joop Kat: Sport inspireert om iets te doen met je leven.

Hardlopen, voor de gezondheid of op jacht naar geluk? | Emanuelle Tulle
Oudere Schotse hardlopers lopen hard, puur om het hardlopen zelf! Waarom is dat opmerkelijk?

Interventieprogramma’s bewegen en depressie gaan niet zomaar samen | Leonoor de Geus &
Dorine Lips
Lessen uit een deels mislukt samenwerkingsproject op het gebied van bewegen en depressie.

Column | Christina Mercken
Rennen voor je leven.

In Uitvoering | Carolien Smits
Bewegen voor oudere volwassenen met Nintendo Wii.

Gesignaleerd | Inge Klück

De discussie
‘Bewegen moet tot de laatste snik!’

Wijs en vruchtbaar: evolutie en de zin van het oud worden | Dirk Sikkel
Waarom worden we tegenwoordig zo oud? Is daar een evolutionaire verklaring voor?

Het einde van het verhaal? Over narrative foreclosure en het voltooide leven | Gerben
Westerhof & Ernst Bohlmeijer
Het concept narrative foreclosure biedt een nieuwe invalshoek in de discussie over het Burger Initiatief
‘Voltooid Leven’.

Boekbespreking | Paul Mercken
Joep Dohmen & Jan Baars red. (2010). De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over
ouderdom.

Nationaal Programma Ouderenzorg | Esther Rikkengaa
Zorgverleners moeten anders leren denken.

Column | Joep Dohmen
In wachttijd.

Samenredzaamheid in de praktijk: een casus als transitieopdracht | Suzanne Kooij en
Julia Wittmayer
Vrijwilligersinitiatieven in de zorg laten zien dat er nog steeds veel mensen te mobiliseren zijn.

Andere beschikbare nummers of artikelen