Kijken door het venster
Auteur: Studulski, Frank
Categorie: Onderwijs algemeen

Prijs: € 8.90
In een vensterschool werken onderwijs-, welzijns-, gezondheids-, culturele en andere instellingen intensief samen voor het verbeteren van de kansen van kinderen. In 1996 zijn in Groningen de eerste vensterscholen gestart, in nieuwe multifunctionele gebouwen. Inmiddels zijn het er tien. Veel vensterscholen zijn gevestigd in aandachtswijken, waar maatschappelijke problemen geconcentreerd zijn.

Kijken door het venster doet verslag van een evaluatieonderzoek naar de stand van zaken van de vensterscholen in Groningen. Sardes heeft in samenwerking met de Evaluatiegroep voor het Onderwijs in Groningen onderzocht hoe stevig de zeven ‘pijlers’ van de vensterschool zijn. Tegen de achtergrond van een literatuurstudie is de huidige praktijk onder de loep genomen. Op basis van tientallen gesprekken wordt in dit boek een beeld geschetst van een grote diversiteit aan activiteiten op de vensterscholen. Daarbij is er ook aandacht voor mogelijkheden om de vensterschool in de toekomst te versterken.
Is het doel van de vensterschool in acht jaar tijd bereikt? Als we de situatie in 2004 vergelijken met de tijd toen er nog geen vensterscholen waren, zijn er allerlei terreinen waarop grote winst is geboekt. Dit boek bevat daarvan vele voorbeelden.
De bevindingen zijn niet alleen leerzaam voor Groningen, maar ook voor de rest van Nederland.

Andere boeken binnen Onderwijs algemeen