Herziening van het echtscheidingsrecht
Auteur: Antokolskaia, M.V.
Categorie: Recht algemeen

Prijs: € 13.40
Om aan de politieke discussie rond herziening van het echtscheidingsrecht een wetenschappelijke bijdrage te leveren werd op de Vrije Universiteit op 29 augustus 2005 de studiedag ‘Herziening van het echtscheidingsrecht’ gehouden. Deze bundel bevat de bijdragen van de hand van een keur aan vooraanstaande deskundigen in het echtscheidings- en echtscheidingsprocesrecht, op het gebied van mediation en het internationaal privaatrecht. De volgende onderwerpen komen in deze verzameling aan de orde: de pro- en contra’s van de invoering van de administratieve scheiding; het nieuwe echtscheidingsprocesrecht; de rol van de mediation; de vormgeving van het voortgezet ouderschap; de internationaal privaatrechtelijke implicaties van de administratieve echtscheiding; en ten slotte twee buitenlandse voorbeelden, die voor Nederland bijzonder leerzaam zijn. Het boek richt zich tot de deskundige op het terrein van het personen- en familierecht: wetenschappelijk medewerkers, advocaten, notarissen, scheidingsbemiddelaars en een geinteresseerd breder publiek.

Andere boeken binnen Recht algemeen