PiP 60
Tijdschrift: Pedagogiek in Praktijk Magazine
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 8.90
Inhoud

Hyperouders, verwende kinderen
Is hyperparenting een verschijnsel waar we ons zorgen over moeten maken? Of zijn ouders die kosten noch moeite sparen om hun kinderen alles te geven en alle obstakels uit de weg te ruimen, een typisch Amerikaans verschijnsel waar de Nederlandse ouder te nuchter voor is?
Bas Levering & Stefan Ramaekers

De kracht van het gewone in opvoeding en jeugdzorg
Over de krachten die in het gewone leven werkzaam zijn en die in vastgelopen opvoedingssituaties een oplossing kunnen bieden.
Peter van der Doef

Praktijk
Wat hebbie er dan nog aan dan?
Hoe leerlingen van het vmbo in de afdelingen techniek uit praktische opdrachten meer leren dan alleen vaardigheden.
Martijn van Schaik

Opinie
Opvoeding & Vrijheid
Hoe leren we kinderen en jongeren om te gaan met vrijheid? Een krachtig pleidooi voor een hernieuwde maatschappelijke ambitie in opvoeding
en pedagogiek.
Micha de Winter

Analyse
Diversiteit in hoger onderwijs
De overheid ziet het belang in van diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs. Een praktijkvoorbeeld van de interculturalisering van een sportopleiding.
Edu Dumasy

& Verder...
Redactie
iPiP
Orbis Pictus
Waar hangen ze uit
Down & Out
Warm Aanbevolen
Esch
Mieren
Biografie
Generatie M
Agenda + Volgende keer + Service

Andere beschikbare nummers of artikelen