Humanistiek 42 - 2010
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Inhoud

Ten geleide
Caroline Suransky & Sybrandt van Keulen

Geloven, weten en emancipatie

Jürgen Habermas, de grootste humanist van onze tijd
Harry Kunneman

Five questions: a conversation with Jürgen Habermas
Jürgen Habermas, Job Cohen, Paul Scheffer, Frits Bolkestein, Beate Rössler en Désirée Verweij

Pleidooi voor een postnationaal en postseculier Europa
Frédéric Vandenberghe

Hoe emancipatoir is habitusonderzoek? Rancières kritiek op Bourdieu’s habitustheorie
Ruth Sonderegger

Tien voordelen van de vijfurige werkdag. Wijst een spiritueel perspectief de weg naar ‘een land waar vrouwen willen wonen’?
Vincent Duindam

Humanistisch raadswerk in oorlog en gevangenis

Soldaat in Uruzgan. Interview met Niels Roelen
Patrick Vlug

Weerzien met libanon. Terugkeerreis als pelgrimage
Bart Hetebrij

Beelden van verloren tijd. Der Zauberberg van Thomas Mann als actuele inspiratiebron voor het humanistisch raadswerk
Carmen Schuhmann

Onderwijs, zorg en zingeving

De student als persoon. Methodische meerstemmigheid in de opleiding tot humanisticus
Dieuwertje Bakker

Ieder mens telt. Een reactie op de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’
Brecht Molenaar

Zingevingvragen in een huisartsenpraktijk
Christa Anbeek & Jaap Schuurmans

Keuzewegen naar de dood: levensbeëindiging en eigen regie
Ton Vink

Recensie: Anne-Mei The, Verlossers naast God.

Ter nagedachtenis

In memoriam Douwe van Houten (1947– 2010). Uitgesproken tijdens de uitvaartdienst
op 28 juni 2010
Hans Alma

In memoriam Prof. dr. Nasr Hamid Abu Zayd (1943-2010
Peter Derkx

‘Zijn vrijheid was hem boven alles lief ’. Bij het overlijden van Nasr Abu Zayd
Martien Schreurs

Andere beschikbare nummers of artikelen