PiP 59
Tijdschrift: Pedagogiek in Praktijk Magazine
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 8.90
Inhoud

Praktijk
Signs of safety
Een bruikbare methode bij de aanpak van kindermishandeling. De relatief eenvoudige methodiek kan de veiligheid van kinderen vergroten of zelfs garanderen.
Catelijne Sillevis

Casestudy
Leerlingen tussen afkomst en toekomst
Twee leerlingen, Nathalie en Mohammed, aan het woord over hun mars door het onderwijs.
Rosa Rodrigues, Danielle van de Koot-Kees en Jan Terwel

Interview Erik Snel
‘We zien armoede te weinig als psychologisch probleem’. In gesprek met Erik Snel, socioloog
en armoedeonderzoeker aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.
Bas Levering

Opinie
Modern ouderschap
Als je jongeren de kans wil geven zelf de weg te kiezen die hen past, moet je als ouder verschil durven maken tussen jongens en meisjes.
Lauk Woltring en Christel de Lange

Buitenland
Lessen voor Surinamegangers
Buitenlandervaringen van Nederlandse pedagogische professionals. Wie de Surinaamse context uit het
oog verliest, raakt het spoor bijster.
Toby Witte

En verder:
Redactioneel
iPIP
Idyllische gezinstafereeltjes
Down & Out
Onbenutte kansen
Waar hangen ze uit?
Warm aanbevolen
Generatie M
Esch
Biografie
Mieren
Agenda + volgende keer + service
Orbis pictus

Andere beschikbare nummers of artikelen