Geron 3 - 2010
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Redactioneel | Yvonne Witter & Toon Verlaan
Ouderen, Generaties en Relaties.

Vriendschap wordt belangrijker | Nan Stevens & Theo van Tilburg
Door maatschappelijke ontwikkelingen verandert het sociale leven van ouderen.

Roze loper uit voor roze ouderen | Henri Audier
Homoseksuele mannen en vrouwen waren lang een vergeten en onzichtbare groep. Langzamerhand
ontwikkelingen instellingen homovriendelijk zorgbeleid.

Gerongrafiek | Tineke Fokkema
Veranderingen in de burgerlijke staat van Nederlandse ouderen.

Behoeftevervulling en welbevinden bij verpleeghuisbewoners | Annette Custers
De kwaliteit van de zorgrelatie speelt een grote rol bij het welbevinden van verpleeghuisbewoners.

Gedicht | Anton Korteweg
Groeien

Ouderen en e-communities | Marike Hettinga, Caroline Smits e.a.
Veel ouderen vinden elkaar virtueel en wisselen binnen e-communities informatie uit. Ook
ontmoeten zij elkaar echt door activiteiten die virtueel bemiddeld zijn.

Interview met Iteke Weeda | Christina Mercken & Henk Bakkerode
‘De liefde is een leerweg waarin we onszelf innerlijk ontwikkelen.’

Oppassen is geen kinderspel. De betekenis van grootouders voor hun werkende kinderen | Fleur
Thomése & Ralf Kaptijn
Grootouders die oppassen zijn in toenemende mate een economische factor. Ze hebben effect op het
werken en op het kindertal van hun dochters.

Life-review: terugkijken op je leven met zoon of dochter | Ernst Bohlmeijer
De life-review interviews, waarbij volwassen kinderen hun ouders interviewen, dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de relatie.

Familiesolidariteit: verschillen tussen migrantengroepen en generaties | Eva-Maria Merz
Familiesolidariteit in migrantengezinnen kan onder druk komen te staan als door acculturatie de
generaties minder waarden en normen delen.

Gesignaleerd | Inge Klück

Discussie
‘Een goed sociaal netwerk is voor ouderen belangrijker dan een goed pensioen.’

Healing environment en cliënteninvloed | Arnoud Boerwinkel
De gebouwde omgeving kan positief van invloed zijn op het welzijn van bewoners van een
zorginstelling.

Leeftijd als determinant van vrijwilligerswerk | Joep de Hart
Vrijwilligerswerk in Nederland staat of valt met de inzet van senioren. Maar wat bepaalt die inzet?

Column | Christina Mercken
Samen spelen

De verbinding van wonen, welzijn en zorg: utopie of toekomst? | Anita Peters
De vraag naar gemeentelijke regie op wonen, welzijn en zorg is de afgelopen jaren toegenomen.
Gemeenten zoeken de juiste aanpak.

Buurtnetwerken: wij doen gewoon waar we goed in zijn | Ryanne Mulder
Een groep senioren zorgt voor verbinding in hun wijk. Een overzicht van de succesfactoren.

Boekbespreking | Kees Penninx
Trees van Gennip, Het handwerk van de levensloop. Bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden.

Nationaal Programma Ouderenzorg | Albertine Stolk
De rol van casemanagers bij betere zorg voor mensen met dementie.

Column | Joep Dohmen
Opnieuw beginnen.

Goede ouderenzorg is kleinschalig, met aandacht voor dagbesteding | Jan Wijnen
Goede ouderenzorg kan een voorbeeld nemen aan de gehandicaptenzorg.

In uitvoering | Annemieke Waterborg & Yvon Marree
ANBOacademie: Senioren trainen senioren, talent gaat niet met pensioen.

Gesignaleerd | Inge Klück

Andere beschikbare nummers of artikelen