Geron 2 - 2010
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Inhoud

Redactioneel | Henk Bakkerode, Bram van der Loeff & Christina Mercken
Media & communicatie

De media-agenda van ouderen | Anne van der Meiden
Al jaren wordt de relatie tussen ouderen en de media onderzocht. Een inzicht in de complexiteit van die relatie en de resultaten van onderzoek.

Interview met Jan Slagter | Christina Mercken & Henk Bakkerode
Een omroep die zich richt op een bepaalde leefstijl of leeftijd is helemaal van deze tijd.

Het gebruik van oude en nieuwe media, de (ir)relevantie van leeftijd | Eugène Loos
Bij oudere internetgebruikers is eerder sprake van een digitaal spectrum binnen de groep dan van een digitale kloof met jongeren.

Wel of niet de digitale snelweg op? | Marion Duimel & Masja Notenboom
Verhalen over schaars gebruik van internet. Waarom gebruiken mensen het net niet?

Senioren inspireren. Een inspiratiestrategie voor oudere nonliners | Ger Tielen
De digitale participatie van ouderen geeft belangrijke sociale en economische effecten. Inspiratiestrategieën zijn belangrijk om die participatie te vergroten.

Column | Christina Mercken
Praten over ouder worden.

De senior als model in de reclame | Els Turrekens
Onderzoek toont dat de senior ondervertegenwoordigd is in advertenties in Vlaamse magazines, maar ook dat de beeldvorming niet negatief is.

Het (on)gelijk van Patricia Paay en de Playboy | Joost van Vliet
Patricia Paay (1949) is zangeres en fotomodel. Onlangs stond ze als 60-jarige bloot in Playboy. Reden voor een gerontoloog dit tijdschrift te kopen.

Internet is een verrijking | Daniël de Levita
Seniorweb vervult een wezenlijke functie om ouderen, computer en internet samen te brengen.

Seniorenkrant Groningen draait om initiatieven van ouderen | Gert Los
Groningse senioren willen met een digitale krant de participatie van ouderen bevorderen en een nieuw imago van ouderen creëren.

Even de blog van opa checken | Inge Klück & Christina Mercken
Nieuwe media geven ouderen de kans om de wereld meer van hun leven te laten zien. En sommigen
doen dat ook met verve.

In uitvoering | Kaja van Rhijn
Tijdens de cursus Samen Online nemen jongeren ouderen mee op een ontdekkingsreis langs de mogelijkheden van de computer en het internet.

Discussie
‘Nieuwe digitale technieken leiden tot uitsluiting van ouderen.’

Creatieve mogelijkheden van ouderen: uitdaging en kans! | Eva Bittner & Johanna Kaiser
Het Theater der Ervaring mobiliseert op creatieve wijze het enorme potentieel bij ouderen en zet dat in voor maatschappelijke vraagstukken.

Boekbespreking | Geert van Elten
Milly Smit, Het is later. Foto’s, verhalen en een gedicht over ouderdom.

Ouderen en het openbaar vervoer | Paul Bordewijk
Overheden erkennen wel het belang van een goed openbaar vervoer voor ouderen, maar verschillende
belangen dwingen tot lastige keuzes.

Column | Joep Dohmen
De kunst van het ouder worden.

Preventieve gezondheidszorg voor ouderen | Maurice Nijstad
De Wet publieke gezondheid geeft voor het eerst een specifiek wettelijk kader aan de ouderengezondheidszorg. Wat mogen we daarvan verwachten?

Gerōngrafiek | Jenny de Jong-Gierveld
Eenzaamheid onder oudere mensen in Oost- en West-Europa

Nationaal Programma Ouderenzorg | Kees Wessels
Zorgprogramma voor Preventie en Herstel, een experiment.

Effectief verzilveren | Jan Willem van de Maat
Er zijn verschillende methoden om de maatschappelijke inzet van vitale senioren te stimuleren. Welke zijn er en hoe effectief zijn deze?

Naasten en verpleeghuis: bondgenoten in waardige zorg | Hetti Willemse & Tineke van den Klinkenberg
Praktische tips hoe het verpleeghuis naasten en omgeving beter bij het huis kan betrekken, in het belang van de bewoners.

Andere beschikbare nummers of artikelen