Geron 1 - 2010
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Inhoud

Redactioneel | Frits de Lange & Toon Verlaan
De mythe van de zelfsturing.

Autonoom leven is een kunst | Joep Dohmen
De moderne autonomie is eerder een opdracht dan een gegeven.

Zelfsturing is afstemmingskunst | Gerard Donkers
Zelfsturing is geen hype of mythe van deze tijd, maar een concept dat inhoudelijk verder moet worden uitgewerkt.

Interview met Hanny van Leeuwen | Christina Mercken & Henk Bakkerode
We moeten ouderen aanspreken op hun solidariteit jegens jongeren en kwetsbare ouderen.

Zelfsturing: mooie woorden, lastige feiten | Jan Coolen
Autonomie en zelfsturing staan centraal in het overheidsbeleid. Maar welke betekenis en realiteitswaarde hebben die begrippen?

Gesignaleerd | Inge Klück

De beleving van praktische autonomie door verpleeghuisbewoners | Annelies den Dulk
Voldoende zorg is een voorwaarde voor autonomie. Maar ook acceptatie van de eigen afhankelijke
situatie en instellingsroutines spelen een grote rol.

Christina Mercken | Column
Ballen in de lucht.

Van aanbod- naar vraaggestuurde zorg | Iris van Bennekom
De zorg voor ouderen is de laatste decennia verschoven van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde
zorg. Het Ministerie van VWS zorgt voor passend beleid.

Zoals de ouden zongen…? Overdracht van wijsheid door ouderen aan de volgende generaties |
Johan Bouwer & Juul van Hulzen
Ouderen hebben behoefte aan overdracht van aan wijsheid gerelateerde waarden die stoelen op een
groot verantwoordelijkheidsgevoel voor komende generaties.

Gerongrafiek | Jenny de Jong Gierveld
Familiale zorg voor oudere mensen in Oost- en West-Europa.

Allochtone ouderen en individuele autonomie | Elias Rinsampessy
De westerse nadruk op waarden als autonomie en zelfsturing sluiten niet per definitie collectieve
waarden bij culturen van niet-westerse bevolkingsgroepen uit.

Zelfredzaamheid en netwerken in de woonzorgzone | Piet Houben
Het functioneren van netwerken en de groei- en krimp van die netwerken in een woonzorgzone is van
invloed op de zelfredzaamheid van ouderen.

Gesignaleerd | Inge Klück

Hoe kun je participeren zoals je zelf wilt? | Sandra Beurskens
Het ICF-model laat hulpverleners, patiënten en mantelzorgers zien wat belangrijk is om te kunnen
participeren.

Discussie
‘Een mens met beperkingen is niet echt autonoom. Niet hijzelf, maar de samenleving maakt keuzes
voor hem.’

In memoriam Henk van den Berg | Gert Leene
De kritische ontwikkelingsgerontologie verloor een van zijn leermeesters.

Nationaal Programma Ouderenzorg | Kees Wessels
De Zorg- en WelzijnsInfoPas: gelukkigere mensen en efficiëntere zorg.

Boekbespreking | Cora van der Kooij
Bère Miesen, Bij Alzheimer op schoot. Verstand van dementie.

Vergeten Rouwenden: Rouwverhalen van broers en zussen | Minke Weggemans
Rouw van broers en zussen is een praktisch onbesproken onderwerp. Terwijl het niet verwerken van zo’n verlies grote gevolgen kan hebben voor degene die achterblijft.

Joep Dohmen | Column
Bang voor de dood.

Niet iedereen is hetzelfde | Hans Kasper
Levensstijl, gevoelsleeftijd en economisch perspectief kunnen het gedrag en de wensen van ouderen veel beter verklaren dan hun biologische leeftijd.

Wmo en ouderen: een tweespaltige relatie | Lout Bots
De ideële doelstelling van de Wmo biedt kansen, maar heeft ook negatieve gevolgen voor de meer
kwetsbare ouderen.

Boekbespreking | Henk Nies
Max de Coole en Toon Verlaan, Ouderenzorg met toekomst. Visies en voorbeelden van een nieuwe aanpak.

In uitvoering | Heleen van der Pijl & Saskia de Vries
Uit & Thuis, actief in De Esch: activiteiten en projecten voor senioren.

Andere beschikbare nummers of artikelen