PIP 51 [Gebarentaal | Godsdienstonderwijs | Beroepseer | Kinderrechten Bruno Van Obbergen ]
Tijdschrift: Pedagogiek in Praktijk Magazine
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 4.90
Inhoud

Gebaren niet alleen goed voor doven en slechthorenden
Isabel Michelotti

Godsdienstonderwijs op de openbare school?
Ton Beekman & Elza Kuyk

Geen ver-van-mijn-bed-show
Afra Groen & Jan Ebskamp

'Kinderrechten zijn onvoorwaardelijk'
Een gesprek met Bruno Vanobbergen
Bas Levering

Als je kind wordt opgenomen
Peter Muller

Een bredere blik op gezinnen
Erna Hooghtemstra

Redactioneel

i-PiP

Down & Out
Peter van der Doef

Stoplap
Bas Levering

Herfstleestip
Bas Levering

Waar hangen ze uit?

Mieren

Orbis Pictus

Op schrift
Edu Dumasy

Biografie
Cornelis Eliza van Koetsveld

Andere beschikbare nummers of artikelen