PIP 50
Tijdschrift: Pedagogiek in Praktijk Magazine
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 4.90
Inhoud

Leven toevoegen aan de dagen
Tanja van Roosmalen

Kleine brokkenpiloten
Makke Vollenhoven

Terug naar meesters en gezellen
Alice van der Pas

Redactioneel

i-PIP

Stelling

Down & Out
Peter van der Doef

Stoplap
Bas Levering

Mieren
Ton Notten

Orbis Pictus

Generatie M
Justine Pardoen

Rubriek Bio
August Hermann Francke

'We houden scholen een spiegel voor'
Interview met Hermine van Hemert en Corrie Doeleman
Bas Levering

Samen zoeken naar woorden
Wouter Pols

Grenzen verkennen op school?
Janne Bless

Ingezonden brief

Waar hangen ze uit?

Agenda

Andere beschikbare nummers of artikelen