Geron 3 - 2009
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Inhoud

Redactioneel | Yvonne Witter, Inge Klück & Toon Verlaan
Ouderen en globalisering

Globalisering heeft ook voor ouderen ingrijpende gevolgen | Jan Baars
Globalisering is dichtbij voor ouderen die veel te verliezen hebben als belangrijkste ontvangers van pensioenen, gezondheidszorg en langdurige zorg. Hier valt iets te beschermen, zeker gezien de dominantie van het neoliberale denken.

Migratie en pensioenen | Robert Olieman
Internationalisering leidt tot meer onvolledige AOW-pensioenen in Nederland en daarmee tot meer
bijstandsuitkeringen.

Emigreren na je pensioen: feit of fictie? | Harry van Dalen, Tineke Fokkema & Kène Henkens
Emigreren na pensionering spreekt tot de verbeelding. Toch is het, ondanks een opleving, een stap die weinigen nemen. Een nuchtere kijk op pensioenemigratie.

Veroudering op de internationale politieke agenda: VN Actieplan Madrid 2002 | Ben Slijkhuis
Veroudering van de bevolking in de internationale politiek. Waarom een VN Actieplan Vergrijzing
nodig was en wat er van gekomen is.

Interview met Caroline van Dullemen | Christina Mercken & Henk Bakkerode
‘Investeren in ouderen in ontwikkelingslanden is investeren in de toekomst.’

Gerōngrafiek | Harry van Dalen & Kène Henkens
Een kijk op de toekomstige generatie ouderen

Ouderen in India missen hun gemigreerde kinderen | Manja Bomhoff
De ervaringen van de 90-jarige Mary schetsen hoe familiale en niet-familiale relaties wijzigen door de migratie van volwassen kinderen uit de Indiase deelstaat Kerala.

Globalisering wereldwijd
Zambia: Ouder worden in een kleinere wereld – Josien de Klerk
De Filippijnen: Wanneer globalisering niet werkt voor ouderen – Ed Gerlock
Nieuw-Zeeland: Eenzaam met kinderen in het buitenland – Suzanne van der Pas
Curaçao: Ouder worden in Caribische seniorenoorden – Tessa Aalst
Japan: Verdwijnende familiezorg en toenemende lasten – Mariko Hirose

Discussie
‘Globalisering dwingt ouderen tot internationale solidariteit.’

Een leven lang leren; maar is scholing de oplossing? | Isolde van Roekel-Kolkhuis Tanke
‘Een leven lang leren’ is een must. Ouderen leren graag in het dagelijkse werk. Dat vraagt aandacht
voor het creëren van een lerende werkomgeving.

Hindostaanse ouderen in Nederland zijn gelukkig | Chan Choenni, Sandra Kalidien & Kanta Adhin
Het overgrote meerderheid van de Hindostaanse ouderen in Nederland zich gelukkig voelt.

Column | Christina Mercken
Respect

De familie is terug (van nooit helemaal weggeweest) | Theo Royers
Vilans helpt zorginstellingen het belang en de betekenis van de familie te herontdekken.

Nieuwe fase, nieuwe kansen | Jan Willem van de Maat
Fitte senioren willen niet achter de geraniums zitten. Maar passen huidige sociale structuren wel bij de realiteit van deze nieuwe senior?

In Uitvoering | Nicolette van der Zouwe
Het project ‘Veerkracht: depressiepreventie bij ouderen in Leiden Zuidwest’

Boekbespreking | Arie Stolk
Piet Houben, Interactief levensloopbeleid. Vensters en gereedschap om de tweede levenshelft vorm te geven.

Actief Ouder Worden | Joke Meindersma
Lessen en tips om actief ouder worden te stimuleren

Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück

Andere beschikbare nummers of artikelen