Tijdschrift voor Herstelrecht 4-2004
Tijdschrift: Herstelrecht
Categorie: Strafrecht en strafprocesrecht

Prijs: € 4.00
Inhoud

Column
Straf op maat
Stan Meuwese

Redactioneel
Mores leren
John Blad

Kritische reflecties over conferencing in Nederland en Vlaanderen
Inge Vanfraechem

Leerprojecten
Een vorm van herstel?
Catherine van Dijk

Bestuurd door de kracht van wijk en buurt
Een model in Zuid-Afrika voor samenleven in vrede
John Cartwright, Madeleine Jenneker & Clifford Shearing

Polaks verdelgingsleer en het herstelrecht
Het sanctieconcept als basis van integratie van strafrecht en herstelrecht
John Blad

Boekbespreking
Het misverstand van zwaar en licht
Jan van Lieshout

Informeel Platform voor Herstelgerichte detentie opgericht
John Blad

Summaries
Mededelingen
Auteursgegevens

Andere beschikbare nummers of artikelen