Tijdschrift voor Herstelrecht 3-2004
Tijdschrift: Herstelrecht
Categorie: Strafrecht en strafprocesrecht

Prijs: € 4.00
Inhoud

Column
'Ondanks' of 'dankzij'?
Herstelrecht en de principes van behoorlijke strafrechtsbedeling
Leo van Garsse

Redactioneel
Herstelrecht en de rechtsstaat
Ivo Aertsen, Renée Kool & Katrien Lauwaert

Thema I
Herstelrecht, personalisme en rechtsstatelijk strafrecht
Erik Claes

Thema II
De verenigbaarheid van strafrecht en herstelrecht in de rechtsstaat
Kan het werk van Leo Polak uitkomst bieden?
Marion de Graaf

Thema III
Een nieuw beleidsdocument van het 'European Forum for Victim Services'
Omtrent de positie van het slachtoffer in de context van mediation in strafzaken
Marc S. Groenhuijsen

Thema IV
Herstelrecht en het OM
Interview met een bevlogen officier van justitie
Renée Kool & Annemieke Wolthuis

Boekbespreking
Restorative Justice & Criminal Justice, Competing orReconcilable Paradigms
Renée Kool

Signalement
Summaries
Auteursgegevens

Andere beschikbare nummers of artikelen