Ouderschap & Ouderbegeleiding 2009 - 3
Tijdschrift: Ouderschapskennis
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 9.95
Van de redactie

Kolom
Van vraaggestuurd naar controlerend
Bert Krapels

De winst van het denken in buffers

Inleiding op het thema
Margreth Hoek, Hanneke Miley en Pieter Remmerswaal

Denk in buffers, een handreiking aan ouderbegeleiders
Margreth Hoek

Bufferprocessen als stut en steun voor unieke ouders
Mieke van Daele en Sabine Vermeire

Ouders en ziekenhuis – een asymmetrische relatie tenzij…
Inleiding bij een mega-thema
Alice van der Pas

Ouders en ziekenhuis: partners in de zorg
Trudy van Harten

Ouderschapsgroei tijdens een crisis - van vermeend falen naar ‘ertoe doen als ouder’
Juul Rijkschroeff

Het ziekenhuis als veilige plek – ook voor ouders Monique Duijvestijn

Over woede van een vader en angst van het behandelteam
Daniël Hanauer Stuit

Bemoeizorg vanuit de kinderpoli bij een vermoeden van geweld thuis
Ada Kempe

Ouders en een ernstig ziek kind - ‘coping’ bij hoge en langdurige stress
B. de Raadt, E. Wijers en A. Beishuizen

Ouders helpen zichzelf te helpen
Jacqueline van Zoest

Ziekenhuisopname van een kind ontregelt de ouderlijke werkvloer
Sander Muntz

Is een symmetrische relatie van ouders en ziekenhuis haalbaar?
Alice van der Pas

Rubriek
Tussen Scylla en Charybdis
Munchausen by proxy; ouderschap als kwelling
Herman Baartman

Literatuur
Recensie
Alice van der Pas
Valse salie - kroniek van een verscheurde jeugd

Nota Bene

Andere beschikbare nummers of artikelen