Ouderschap & Ouderbegeleiding 2009 - 1
Tijdschrift: Ouderschapskennis
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 9.95
Van de redactie

Kolom
Burgerplicht
Bert Krapels

Nieuw samengesteld ouderschap – stiefkind van ouderbegeleiders?
Thema-inleiding
Pieter Remmerswaal en Ad de Gouw

Een ongewoon gezin: samen partners en niet samen ouders – hoe doe je dat?
Lieve Cottyn

De betekenis van erkenning in het nieuw samengesteld gezin
Corrie Haverkort

Het andere fundament van het nieuw samengesteld gezin en stiefouderschap
Ietje Heybroek-Hessels en Pieter Remmerswaal

Angst als raadgever – vervolg
Thema-inleiding
Alice van der Pas

Naar Jeugdzorg zonder Angst voor de Angst; een studiedag met Peter Adriaenssens
Deel 2

Op zoek naar de goede ouder bij geweld thuis. Nawoord bij de studiedag
Peter Adriaenssens

Rubriek
Tussen Scylla en Charybdis
Hulp aan getraumatiseerde kinderen; obstakels en dilemma’s
Francien Lamers-Winkelman & Margreet Visser

Literatuur
Recensies
A.J. Verheugt
Moordouders. Kinderdoding in Nederland

Sietske Dijkstra
Geweld en veerkracht in gezinnen

Peter van den Bergh en Tonny Weterings
Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind

J. Verheugt-Pleiter, M. Schmeets & J.Zevalkink Mentaliseren in de kindertherapie

J.M. Govaerts
Hechtingsproblemen in gezinnen

Nota Bene

Andere beschikbare nummers of artikelen