Ouderschap & Ouderbegeleiding 2006 - 1
Tijdschrift: Ouderschapskennis
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 9.95
VAN DE REDACTIE

KOLOM
Bert Krapels
Volgens gebruiksaanwijzing

THEMA 1: OUDERS EN DOKTERS – WAT DOET DE OUDERBEGELEIDER
DAARTUSSEN?
Redactie
Inleiding op het thema

Alice van der Pas
Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag – over het verschil
tussen positie kiezen en partij kiezen

Bob de Raadt en Constance Hoogervorst
Het recht van ouders op een rechte rug

Hanneke Meulink-Korf
Zoeken naar oriëntatie voor professionele verantwoordelijkheid – een reactie op de casusbeschrijvingen

Monique Duijvestijn en Martine van Munster
Hoe meer keuzes, hoe meer dilemma’s – ouders
begeleiden bij het kiezen

Alice van der Pas
Nawoord: loyaliteit of duidelijkheid?

RUBRIEK
Surf & Zap
Anna Bakker
Besnijdenis in Gazipasa, Turkije

THEMA II: DE OVERBELASTE OUDERBEGELEIDER
Bert Krapels en Louise van den Broek
Inleiding op het thema

Louise van den Broek
Ouderbegeleiding: gevangen in een model - medisch denken in de GGZ

Bert Krapels
De beperkte houdbaarheid van ouderbegeleiders

Louise van den Broek
Een greep uit het leven van ouderbegeleiders anno 2005

Andrew Cooper
Oppervlakte- en diepteniveau in het Onderzoeksrapport Victoria Climbié

RUBRIEKEN
Wellesnietes
Riet Portengen en Ineke Huibregtsen
Verslag van het rondetafelgesprek over pleegzorg

Marcel de Beukeleer
Brief aan een pleegzorgverlener

In gesprek met een onderzoeker
Marina Jonkers
‘Met een maatschappelijke invalshoek help je ouders meer dan met een pedagogische’

LITERATUUR
Recensies
Margalith Kleijwegt
Onzichtbare ouders. De buurt van Mohammed B.

Pieter Vermeulen
Scheiding & Ouderschap – een nieuw evenwicht in de ouder-kindrelatie

L. Bouwmans-van den Brink & M. Bouwmans
Zizi – de strijd om te mogen sterven

J.D. van der Ploeg
Knelpunten in de jeugdzorg

Notabene

Andere beschikbare nummers of artikelen