Ouderschap & Ouderbegeleiding 2005 - 1
Tijdschrift: Ouderschapskennis
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 9.95
VAN DE REDACTIE

KOLOM
Bert Krapels
"Papier hier"

THEMA I: TOEKOMST IS HERKOMST - WERKEN MET MIGRANTEN-OUDERS
Mariëtte Hoogsteder
Inleiding op het thema

Patrick Meurs
Toekomst is herkomst

Anke Savenije en Patrick Meurs
Hoe positioneer je je als therapeut tussen 'zij' en 'wij'

Patrick Meurs, Gül Jullian en Nicole Vliegen
Verder vanuit de bron

Zari Mousavi
Opnieuw wortelen, kan dat zomaar?

Birsen Akin
Een witte cursus en zwarte koffie

Mariëtte Hoogsteder
Nawoord

THEMA II: WAT HEET (AL/NOG) OUDERBEGELEIDING - DISCUSSIE
Alice van der Pas
Inleiding op het thema

Hubert Stiers
Grenzen, hoezo?

Frans Beelen
De oorzaak van het probleem

RUBRIEKEN
Surf & Zap
Alice van der Pas
The importance of being a grandma

Je naaste buur is beter dan je verre broer
Zari Mousavi
Andere maatschappij, andere vaardigheden

Wellesnietes
Zijn ouders er MEE geholpen?

LITERATUUR
Essay
Alice van der Pas
Goede bedoelingen, fout gedrag

Recensies
Ge Haans, Luk Robbroeckx, Joke Hoogeduin & Annemarie van Beem-Kloppers
Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie - ouders helpen bij het invullen van de ouderrol na plaatsing van hun kind in pleeggezin

Vivian Shapiro, Janet Shapiro en Isabel Paret
Complex adoption and assisted reproductive technology: A developmental approach to clinical practice

Notabene

Andere beschikbare nummers of artikelen