Ouderschap & Ouderbegeleiding 2003 - 3
Tijdschrift: Ouderschapskennis
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 9.95
VAN DE REDACTIE

KOLOM
Bert Krapels
Zorg

THEMA I: 75 JAAR OUDERBEGELEIDING
Joop Hellendoorn
Inleiding op het thema

1928: E.C. Lekkerkerker
Consultatie-bureaux voor moeilijke kinderen

Anoushka Boet
Het begon als naastenliefde in een zondagspak

1938: Aankondiging van een lezing over Consultatiebureaus voor moeilijke kinderen

1948: Dr. P.H.C. Tibout, Een casus

Alice van der Pas
Epiloog - wordt vervolgd

THEMA II: VRAGENLIJSTEN: HULPMIDDEL OF STRUIKELBLOK?
Mirjam Lambermon
Inleiding op het thema

Alice van der Pas
‘Vragenlijsten over gezin of opvoeding kunnen de oudervaardigheid schaden’

Erik Rijntjes
Vragenlijst, instrument met een verarmend perspectief

Bert Krapels
Vragenlijsten als hulpje, een gebruiksaanwijzing

RUBRIEKEN

Surf & Zap
Erik Rijntjes
Over verwachtingen, ‘moraal’ en hoop

Je naaste buur is beter dan je verre broer
Annelise Charles
Op Aruba kennen we geen allochtonen!

Wellesnietes
Ingezonden brieven over ‘Gewik en geweeg in de pleegzorg

In gesprek met een onderzoeker
Jan Willems
Trekken aan de staart van een koe, of hoe krijgen we kindermishandeling op de politieke agenda?

LITERATUUR

Essay
Herman Baartman
Het grootbrengen van kinderen met een ziekte die niet overgaat

Recensies
Paulien Bom
Kinderen en grenzen stellen

Liesbeth Smulders-Groenhuijsen
En ze leefden nog lang en gelukkig - kinderen en scheiding

Riet Portengen
Dichter bij huis. Netwerkpleegzorg in Nederland

Deborah K.McGuire en Donald E. McGuire
Linking Parents to play Therapy

Notabene

SUMMARIES

Andere beschikbare nummers of artikelen