Ouderschap & Ouderbegeleiding 2003 - 1
Tijdschrift: Ouderschapskennis
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 9.95
VAN DE REDACTIE

KOLOM
Bert Krapels
Wees zijn

THEMA: GEWIK EN GEWEEG IN DE PLEEGZORG
Ineke Huibregtsen
Inleiding op het thema

Ineke Huibregtsen
Gescheiden en toch verbonden, een voorbeeld uit de praktijk

Dr. A.M. Weterings
Pleegzorg, zorg voor kind, ouder en pleegouder

Martin Blaauwgeers
Eigen ouders blijven meetellen

Dr. Mr. Mariëlle Bruning
Het recht op een ongestoord gezinsleven

Gé Haans
Gebrek aan nuance leidt tot polarisatie

Mr. A. Quik-Schuijt
Pleegzorg: stiefkind van de jeugdbescherming

Carla van Zuiden
Van dyade naar triade

Herman Baartman
Kiezen of delen

José Raijmakers & Lois van Beijnum
Dat kan wel zo zijn, maar…

Dr. P. Bastiaensen
Pleegkind: zorg van pleegouder én ouder

Alice van der Pas
Weterings’ denktrant zet pleegzorgwerker op verkeerd been

Dr. A.M. Weterings
Reactie op de commentaren
Mary Richmond, maatschappelijk werkers en hun taak

RUBRIEKEN

Surf & Zap
The Lancet
De verkoop aan - en uitverkoop van - kinderen

Je naaste buur is beter dan je verre broer
Birsen Akin
Ziekte of verstandelijke handicap?

Wellesnietes
Bert en Ben Krapels
Manager en professional in de GGZ: Wie loopt wie voor de voeten?

In gesprek met een onderzoeker
Alice van der Pas
Alles wat ik weet heb ik van ouders geleerd

LITERATUUR
Recensies
Tony Attwood
Het syndroom van Asperger, een gids voor ouders en hulpverleners

Liane Holliday Willey
Pretending to be normal. Living with Asperger’s Syndrome

Liane Holliday Willey
Asperger Syndrome in the family. Redefining normal

Hanneke Meulink-Korf & Aat van Rhijn
De onvermoede Derde

James Garbarino
Lost boys

Irene Sagel-Grande (red.)
In the best interest of the child: conflict resolution for and by children and juveniles

Jeannette Nienhuis
Het verborgen kind; een zoektocht

Notabene

SUMMARIES

Andere beschikbare nummers of artikelen