Ouderschap & Ouderbegeleiding 2002 - 1
Tijdschrift: Ouderschapskennis
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 9.95
VAN DE REDACTIE

KOLOM
Bert Krapels
Opvoedtrucjes

THEMA ‘DRUKDRUKDRUK EN OUDERSCHAP - HOE VERHOUDEN
KWALITEIT EN KWANTITEIT ZICH TOT ELKAAR?’
Ineke Huibregtsen
Inleiding op het thema

Diana Siskind
De ouders van Gus

Alice van der Pas
Het belang van ‘n goede nanny - discussie
met Siskind

Ineke van der Zande
Ouderschap alleen nog als CAO-artikel?

Sonja van Dijk
Stress tussen de schappen

Gwen Marcelis
Waar blijft de tijd? - Pleidooi voor een stapje
terug op de kwaliteitsladder

Cynthia Weerkamp
Tieners - ouderschap op afroep

Ineke Huibregtsen
De touwtjes in handen houden. Interview
met Turkse tweeverdieners

Monique ter Berg
Angsthazen en waaghalzen - over kwaliteit en
kwantiteit in de relatie tussen overheid en ouders

RUBRIEKEN
Wellesnietes
Ingezonden brieven

In gesprek met een onderzoeker
Marc Noom
Vaders zijn het meest belangrijk voor de autonomie van een adolescent

LITERATUUR
Essay
Mariëtte Hoogsteder
Een kwestie van variatie

Recensies
Aukje Delahaye & Marianne van der Pool
Twee carričres op één kussen; zelf-coaching - een goede balans tussen werk en gezin

Lietje van Blaaderen
Wat ouders niet weten; hechting, verlangen naar liefde en angst voor Liefdesverlies

Frank Furedi
Paranoid parenting; abandon your anxieties and be a good parent.

Ewoud Sanders
Nooit meer uitslapen; kleine kroniek van het moderne gezinsleven

Trudie Knijn en Frits van Wel
Een wankel evenwicht: arbeid en zorg in gezinnen
met jonge kinderen.

Helmi Goudswaard (red.)
Vergeven of vergelden? Over slachtoffers van intiem geweld

Alice van der Pas e.a.
Handboek Methodische Ouderbegeleiding 10. De weerbarstige praktijk van alledag

H. Groen-Prakken & A. Ladan (red.)
Het kind in de ouder. Over de invloed van de eigen
kindertijd op het ouderschap

Notabene

SUMMARIES

Andere beschikbare nummers of artikelen