Humanistiek 40 - 2009
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Culturele diversiteit

Redactioneel
Michael Kerkhof & Tryntsje de Groot

Humanistisch geestelijke verzorging en diversiteit binnen de krijgsmacht
Erwin Kamp

Een transcultureel proces binnen een levensloopbestendig complex
Peter de Lange

Dialogisch werken in de grensstreek. Humanistisch Geestelijk Werk in de vreemdelingenbewaring
Marjo van Bergen

Hivos oriŽnteert zich bij uitstek op diversiteit. Een gesprek met Jaap Dijkstra
Michael Kerkhof

Diversiteit en Humanitas. Een persoonlijke reflectie op diversiteit
Esther Kopmels

Het morele en het politieke in wereldburgerschap. Omgaan met verschillen in het onderwijs
Wiel Veugelers

Maar zij hebben onze droom afgenomen. Interculturele gespreksgroepen in een bajes
context
Bart Koet

De multiculturele maatschappij en vrijzinnig-humanistische zorg
Rik Pinxten

Diversiteit als kans. Het MILES-project in het levenskunde-onderwijs
Bernhard Stolz

Humanistische levenskunde in Duitsland
Tryntsje de Groot

Overige artikelen

Over het recht op zelfbeschikking. Het individu versus het collectief
Fons Tel

Een portret van Ruud Welten: ĎExistentialisme hoeft niet per se links te zijní
Sharon Hagenbeek

Recensies

Mieke van Wijck bespreekt Het einde van de psychotherapie van Paul Verhaeghe.

Adri Smaling bespreekt Humaniteit. Uitdagingen en perspectieven voor een eigentijds
humanisme van Koo van der Wal.

Andere beschikbare nummers of artikelen