Humanistiek 39 - 2009
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Veiligheid en schijnveiligheid

Ten geleide
Harry Kunneman

Het hellende vlak
Harry Hummel

Terrorisme, terrorismebestrijding en civiele samenleving. Is er ruimte voor een alternatieve
benadering?
Jan Jaap van Oosterzee & Gijsbert van Iterson Scholten

Een kritische blik op het Nederlandse veiligheidsbeleid. Interview met Britta Böhler
Femke Kaulingfreks & Sybrandt van Keulen

De beveiliging van burgerschap. Spanningen tussen binnenlandse veiligheid en mensenrechten
in de Europese controle op immigratie
Hilde van ‘t Klooster

De plaats van de mensenrechten. Over de grondslagen van het humanisme
Fernando Suárez Müller

Een nieuwe visie op veiligheid. In gesprek met Tini van Goor van HIVOS over ontwikkelingssamenwerking en mondiale veiligheid
Caroline Suransky & Hilde van ’t Klooster

Over het dragen van een wapen door de geestelijk verzorger. Een persoonlijke reflectie
Erwin Kamp

Zappen, Sniffen en Klonen: interventies met RFID-chips
Lonneke van der Velden & Mark Ponte

Recensies

Dick van der Meij bespreekt Making Modern Muslims. The politics of Islamic education
in Southeast Asia van Robert W. Hefner (red)

Hilde Ham bespreekt Ethnographic methods van Karen O’Reilly.

Andere beschikbare nummers of artikelen