Humanistiek 38 - 2009
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Biologie en ethiek

Biologie, ethiek en humanistiek
Harry Kunneman

In den beginne was de babysitter. Gedeelde kinderzorg zou wel eens het geheim van ons
evolutionaire succes kunnen zijn
Sarah Blaffer Hrdy

Motivationele autonomie – een uitleg
Frans de Waal

Perspectieven op de dialoog tussen biologie en ethiek – een ethisch commentaar op Frans de Waal
Marcus Düwell

Between creation, evolution and genetic engineering: biology in need of a new bioethics?
Jyotsna Agnihotri Gupta

Wetenschap en ethiek: argumenten voor een wetenschappelijke ethiek
Katinka Quintelier

Het incestverbod, een regel verankerd in onze genen?
Delphine De Smet

Evolutionaire psychologie: een kritische beschouwing vanuit gender perspectief
Veronica Vasterling

Artikelen

De meetbaarheid van Huckleberry’s humanisme
Niek Langeweg

Normatieve professionalisering van educatie-humanistici: een eerste exploratie met
behulp van de zelfconfrontatiemethode
Dieuwertje Bakker

Recensie

Michael G. Kerkhof over Hivos 1968 – 2008. Een onvoltooide geschiedenis van hulp naar
andersglobaslisme van Frans Bieckmann & Ellen Lammers.

Andere beschikbare nummers of artikelen