Humor als wapen
Auteur: Vriens, Lennart
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 4.90
Kinderen die in hun leven niets te lachen hebben groeien niet
goed op. Lachen is immers een kenmerk van de mens, fysiek
bepaald, maar ook sociaal-emotioneel. Daarom is humor een
belangrijk middel in opvoeding en onderwijs.

Goede humor wekt lachen op. Maar humor kan ook ernstig zijn,
spottend of zelfs bijtend.

De auteur, hoogleraar Vredespedagogiek Lennart Vriens,
beschrijft met voorbeelden wat humor kan betekenen in opvoeding
en onderwijs. Deze kennis wordt toegepast op het terrein van de
vredeseducatie. Want humor kan een rol spelen als het gaat om het
relativeren van problemen, om de eigen vanzelfsprekendheden te
toetsen en om vooroordelen te bestrijden zonder ze beladen te
maken.

Andere boeken binnen Pedagogiek