Tijdschrift voor Rehabilitatie 2009 - 4
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 9.95
Inhoud

De invloed van stigma op herstel. Lezing uitgesproken op het congres Beter in Beeld
Annette Plooy

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen: modelgetrouwheid in de maatschappelijke opvang in Tilburg
J. Buitendijk, H. Garretsen, J. Wolf & Ch. van Nieuwenhuizen

De status aparte van ervaringswerkers binnen de eetstoornisbehandeling
Simona Karbouniaris & Annelies van de Watering

De rol van ergotherapeuten in een FACT-team. Specialist met generalistische kwaliteiten
Marion Ammeraal, Marjon van Campen & Jaap van Weeghel

De betekenis van organisatiecultuur bij de implementatie van rehabilitatie
André Merks, Mitchell Tiber & Caroline van Tilburg

En de overige rubrieken:
Redactioneel, Van betekenis, Herstel, Dröes, Re-habs & Toen

Andere beschikbare nummers of artikelen