Tijdschrift voor Rehabilitatie 2009 - 2
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 9.95
Inhoud

Teamcoaching door ervaringsdeskundigen als hulpmiddel bij de implentatie van herstelondersteunende zorg in de ggz
Ton van Heugten & Sonja van Rooijen

De training Interactievaardigheden Schizofrenie: een kwalitatief onderzoek naar de attitudeverandering van hulpveleners
Berno van Meijel, Yvonne Megens, Bauke Koekkoek, Wim de Vogel, Cas Kruitwagen & Mieke Grypdonck

De bedrijfs- of verzekeringsarts als samenwerkingspartner. Een pleidooi voor verbetering van de samenwerking in het belang van cliŽnten met een psychiatrische aandoening
Noks Nauta, Lies van de Wege, Jim Faas & Andrť Weel

Gelijkwaardigheid begint bij een dialoog. Verslag van de eerste ervaringen met evaluatiegesprekken tussen cliŽnten en hulpverleners in Emergis
Conny Slot, Christine Kerpestein, Andrť Merks & Caroline van Tilburg

Discussie verhouding tussen ergotherapie en rehabilitatie: De visie van ergotherapeuten op het omgaan met functiebeperkingen in de psychiatrische rehabilitatie
Inga Logister-Proost & Jacqueline Coppers
Reactie: Jos DroŽs

En de overige rubrieken:
Redactioneel, Van betekenis, DroŽs, Herstel, Bild, Icon, Re-habs & Toen

Andere beschikbare nummers of artikelen