Tijdschrift voor Rehabilitatie 2007 - 3
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 9.95
Inhoud

Herstel en behandeling: huwelijk of onenightstand?
Willem van Tilburg

Uitgezworven Zwervers in Rotterdam.
Een thuis voor oudere dak- en thuislozen met psychiatrische problematiek
Astrid van Osenbruggen, Marja Berends & Anyke Kramer

Stigma en stigmabestrijding. Lezing uitgesproken op het Kwartiermakerscongres
Annette Plooy

Voorlichting, Informatie en Advies op basis van ervaringsdeskundigheid
Wouter van de Graaf, Tonja van Hoek, Jean Knooren & Babette Schriks

En de overige rubrieken:
Redactioneel, Herstel, Bild, Uit het buitenland, Dröes, Icon, Re-habs, Inits, Hijzelaar, Praxis, Toen & Feed

Andere beschikbare nummers of artikelen