KIDDO 3 2008
Tijdschrift: Kiddo
Categorie: Onderwijs algemeen

Prijs: € 3.95
Inhoud

* Werken in de KO van vroeger tot nu 10
* Twee gepassioneerde 50+-leidsters aan het woord 12
* Babyprikkels 14
* De brede school 16
* Kwaliteit in beeld 19
* Okiddo 2-8 20
* De groep en ik (NL) 22
* CKO ‘De Koepel’ in Kortrijk (BE) 22
* Column van Lucia 25
* De tussenschoolse opvang (NL) 26
* Kinderopvang Fabota: ingebed in buurtwerking (BE) 28
* Spik en Spek 30
* Kinderboeken 32
* Weg met nachtmerries in de kinderopvang 34
* Kind en Gezondheid 37
* Opvangouders ontdekken het wereldwijde web 38
* Okiddo Muziek 40
* Column van Ine 42

Andere beschikbare nummers of artikelen