KIDDO 2 2009
Tijdschrift: Kiddo
Categorie: Onderwijs algemeen

Prijs: € 3.95
Inhoud

* Kind in de maatschappij 4
* Kinderopvang spreekt! 7
* Kinderopvang in een energiezuinig gebouw 8
* Mannen in de opvang 11
* Babyprikkels: Frustratiemanagement 14
* Okiddo 2-4 16
* De seksuele opvoeding binnen de opvang 18
* Column van Lucia 21
* Het Pedagogisch kader kindercentra (NL) 22
* Stafkaart voor de kinderopvang (BE) 22
* Omgaan met crisissituaties in de KO 26
* Kinderboeken 28
* Okiddo muziek 30
* Kind en Gezondheid 32
* TV kijken is meer dan een zoethoudertje 34
* Column van Heleen 38
* Spraakmakers 39

INHOUD
Win een
kinderboekenpakket,
kijk op
pagina 29!

Andere beschikbare nummers of artikelen