KIDDO 2 2008
Tijdschrift: Kiddo
Categorie: Onderwijs algemeen

Prijs: € 3.95
Inhoud

* Blijven leren, ook met je team 8
* Pedagoog en kinderarts Emmi Pikler 11
* Babyprikkels 14
* Teambuilding: geen overbodige luxe 16
* Kwaliteit in beeld 19
* Okiddo 0-3 20
* Communicatie is contact maken! (NL) 22
* Tinkelbel maakt kinderopvang toegankelijker (BE) 22
* Column van Lucia 25
* De Startwijzer voor de VVE (NL) 26
* Flexibele opvang, chaotische opvang? (BE) 26
* Nieuw expertisecentrum EC O3 (NL) 28
* Spik en Spek 30
* Kinderboeken 32
* Kinderopvang in Denemarken 34
* Kind en Gezondheid 37
* Kinderparticipatie in buitenschoolse activiteiten 38
* Okiddo 8-12 40
* Column van Ine 42

Andere beschikbare nummers of artikelen