Tijdschrift voor Herstelrecht 2-2003
Tijdschrift: Herstelrecht
Categorie: Strafrecht en strafprocesrecht

Prijs: € 4.00
Inhoud

Column
Grootspraak
Jan Willem Duyvendak

Redactioneel
Buurtwerk, vrijwilligers en herstel
Bas van Stokkom & Marjon van der Leer

Thema I
Nieuwe werkvelden voor Halt en herstel
Wat leren restorative cautions en burgerpanels in Engeland
Bas van Stokkom

Thema II
Herstel van de 'onveilige' en 'kwetsbare' buurt
Balanceren tussen moreel conservatisme en sociaal democratisch pluralisme
Peter Goris

Thema III
Stadsetiquette
Over waarden, normen en collectieve zelfredzaamheid van burgers
Rene F.W. Diekstra

Thema IV
Vrijwilligerswerk met daders
Henk Jan van Daal

Boekbespreking
Reputatie is wraak
Judith Leest

Summaries
Auteursgegevens

Andere beschikbare nummers of artikelen