Tijdschrift voor Herstelrecht 1-2004
Tijdschrift: Herstelrecht
Categorie: Strafrecht en strafprocesrecht

Prijs: € 4.00
Inhoud

Column
Dollewei
Frederik Bullens

Redactioneel
Ethiek en herstel
Judith Leest, Lode Walgrave & Bas van Stokkom

Thema I
Herstelrecht en deugdethiek
Paul van Tongeren

Thema II
Discoursethiek
Grondslag voor strafrechtelijke en herstelrechtelijke procedures
Peter Bal

Thema III
Vernedering en herstel
Joachim Duyndam

Thema IV
Gevoelige zaken
Een zorgethisch perspectief op herstelrecht
Judith Leest

Discussie
Op zoek naar de ethiek van herstelrecht
Vragen en pogingen tot antwoord van een amateurethicus
Lode Walgraven

Boekbespreking
Bespreking van het eindrapport van Regioplan
Beleidsonderzoek, G. Homburg, I. Jonker en J. Soethout, over het project Herstelbemiddeling, uitgebracht op verzoek van het Ministerie van Justitie, oktober 2003
Judith Pauwelsen & John Blad

Summaries
Auteursgegevens

Andere beschikbare nummers of artikelen