Tijdschrift voor Genderstudies 4-2003
Tijdschrift: Genderstudies
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 5.95
Redactioneel

Rond de canon

Schrijfsters vóór 1900 en hun internationale context
Suzan van Dijk

Van ondergeschikt belang? Stephanie Vetter in de Vlaamse literatuur
Elke Brems

‘Mit frauenzimmerlich kunstloser Hand’. Auteurschap en masculiniteit in de historiografie van de Duitse literatuur in de negentiende eeuw
Anke Gilleir

‘Die hopeloos lichamelijke wezens’. Representaties van vrouwen in het postmoderne oeuvre van John Banville
Elke D’hoker

Bestaan of gepakt worden. De onderhandeling tussen mannelijke modellen en vrouwelijke subjectiviteit in de films Romance en A ma soeur! van Catherine Breillat Judith Franco
Artikel

Feminisme, macht en het neoliberale systeem. Pleidooi voor een feministisch geïnspireerde kritiek op de laatmoderne consumptie maatschappij
Marieke Borren

Recensies

Kaat Wils (red.), Het lichaam (m/v)Christien Brouwer78Harry Oosterhuis, Stepchildren of nature. Krafft-Ebing. Psychiatry, and the making of sexual identity Kaat Wils81Diane Richardson & Steven Seidman (Eds.). Handbook of lesbian and gay studies
Alexis Dewaele

José van Dijck. Het transparante lichaam. Medische visualisering in media en cultuur
Marli Huijer

IIAV Databank Onderzoek Vrouwenstudies
Summaries
Gegevens van auteurs
Overzicht referenten
Register 2003Andere beschikbare nummers of artikelen