Humanistiek 36 - 2008
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Onderwijs, levensbeschouwing en ethiek in Nederland en Vlaanderen

Ten geleide
Harry Kunneman

Inleiding. Actuele thema’s in het onderwijs
Gily Coene, Caroline Suransky, Jan Verplaetse en Wiel Veugelers

Deel 1: Levensbeschouwing

Neutraal en toch divers. Een te moeilijke evenwichtsoefening voor het onderwijs in
Vlaanderen?
Bengt Verbeeck

Docenten levensbeschouwing en onderwijs
Wiel Veugelers

Hebben ongelovigen dan toch een levensbeschouwing? Het levensbeschouwelijke vak
niet-confessionele zedenleer in Vlaanderen
Eddy Borms

Een humanistisch perspectief op levensbeschouwelijke lesmethoden
Gundalyn Hemmink, Christine van der Mars en Marco Otten

Deel 2: Ethische refl ecties op diversiteit

Creationisme in het secundair onderwijs
Werner De Saeger

Gevraagd: Morele moed van docenten
Cees Klaassen

Als men zich op school niet thuis voelt.
Thuisonderwijs in Vlaanderen en Nederland
ethisch getoetst
Jan Verplaetse

Theo Thijssen als narratief pedagoog. Over de mythe van het ‘Nieuwe Leren’
Bart J. Koet

De pluriforme school en leren. Pedagogische overwegingen
Marieke Kroneman, Bas Levering, Wilna Meijer, Wouter Pols, Caroline Suransky, Wiel Veugelers en Lennart Vriens

Andere beschikbare nummers of artikelen