Humanistiek 28 - 2006
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Hoezo nieuw ouder worden? - Ten geleide
Jan Baars

Het nieuwe ouder worden

Gilde Amsterdam
Wout van Doornik

Lang zullen wij leven, perspectieven van het ouder worden - Interview met mevrouw
Niny van Oerle-van der Horst (voorzitter van de themacommissie)
Michael Kerkhof

Vernieuwend perspectief op de vermaatschappelijking van de ouderenzorg
Joop J. Belderok

Bestaan er geluksprotocollen in de zorg?
Hans Becker

De grenzen van het moderne autonomiebegrip toegelicht aan het voorbeeld van de ouderenzorg
Harry Kunneman

Humane waarden als sturende kracht in de ouderenzorg - Eerste ontwikkelingen van
de initiatiefgroep Platform Humane Zorg (Noord) Bas van der Sijde

Ouder worden: te aanvaarden natuurlijk proces of te bestrijden ziekte?
Peter Derkx

Overige artikelen

Bouwstenen voor een kritisch humanisme - Bespreking van Voorbij het dikke-ik
Doortje Kal

Bruisend en breekbaar - Jongeren op drift door de gefragmenteerde maatschappij
Carla Rus

Aan het werk?
Marja Morskieft

Andere beschikbare nummers of artikelen