Humanistiek 23 - 2005
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Ten Geleide
André Hielkema

Nemen de apparaten het over? TBS en techniek.Over het gebruik van risicotaxatie-instrumenten in Pro-Justitia-rapporten
Anne Ruth Mackor

Het recht op anonimiteit
Beate Roessler

Plastic bomen, plastic mensen
Marcel Wissenburg

De nieuwe eugenetica: humanistische overwegingen
Johan Braeckman, Katrien Devolder en An Ravelingien

Ontsnappen aan de familiegeschiedenis.Mensenwerk of genetische techniek
Klasien Horstman en Carin Smand

Moral Values,Design and ICT
Jeroen van den Hoven

Draadloos dromen.Kanttekeningen bij de nieuwe media en hun profetie
Heleen Pott

Het leven met technieken.Voorbij de mythe van de rationaliteit
Annemarie Mol

Een korte geschiedenis van de stichting Socrates André Hielkema

Recensies
Freek Boon over Twaalf huishoudelijke apparaten – Filosofische bespiegelingen
Jan Vorstenbosch

Cor van der Weele over Factor XX.Vrouwen,Eicellen en Genen
Marli Huijer en Klasien Horstman

Artikel
Van de derde naar de eerste persoon in de omgang met de / het vreemde
Alphons van Dijk

Andere beschikbare nummers of artikelen