Humanistiek 21 - 2005
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Ten geleide
Caroline Suransky, Ireen Dubel en Henk Manschot

Global civil society, wereldburgerschap en educatie

Deel I - Civil Society en Burgerschap

Burgers aan zet.Veranderende perspectieven op civil society door de eeuwen heen
Allert van den Ham

Civiele domeinen in Afrika.Realiteit en luchtspiegelingen
David Sogge

Allen verschillend, allen gelijk. Europees multicultureel burgerschap
Rob Buitenweg

Burgerrechten en zeggenschap.Het bevorderen van vrouwelijke bijdragen in woord en daad
aan de theorie en praktijk van de ontwikkeling van landen
Shamim Meer

Deel II - Educatie en Wereldburgerschap

Wereldburgerschap en onderwijs.De uitdaging van millenium-ontwikkelingsdoelen
Elaine Unterhalter

Patriottisme of kosmopolitisme? Over educatie en wereldburgerschap
Caroline Suransky en Henk Manschot

‘And my heart blossomed into mustard flowers’.Een ervaring met een interculturele onderwijssituatie
Liesbeth Gulpers

Internet netwerkt wereldburgers, maar kweekt het ook nieuwe?
Loe Schout

Recensies
Tamme Hansma over Het einde van de Europa - Ontmoetingen langs de nieuwe oostgrens
Irene van der Linde & Nicole Segers

Judith Metz over Sociaal Isolement. Een studie over sociale contacten en sociaal isolement in
Nederland
Roelof Hortulanus,Anja Machielse & Ludwien Meeuwesen

André Hielkema over Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd
Gert Hekma

Andere beschikbare nummers of artikelen