Humanistiek 19 - 2004
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Redactioneel
André Hielkema

Artikelen
Persoonlijk lijden als publieke zaak
Henk Manschot

Opmerkelijke gedaanteverwisselingen. Het engagement van Foucault en De Beauvoir
Marieke Borren

Praktisch humanisme als brug tussen culturen. Een antwoord aan Marieke Borren
Karen Vintges

Complexity, Ethics and Justice
Paul Cilliers

Recensies
Judith Metz over Mondiger of moeilijker. Een studie naar de politieke habitus van
hedendaagse burgers
Gabriël van den Brink, WRR

Douwe van Houten over Wij en zij. Intolerantie en verdraagzaamheid in 2 eeuwen
Andries Hoogerwerf

Gaby Jacobs over Meeting point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie
J.W. Duyvendak & L.Veldboer, red.

Elly van Es over De Rode Loper. De kracht van mensen met een arbeidshandicap in twaalf persoonlijke verhalen
Kees Dijkman, red.

Artikelen
A happy ending was imperative. Over de betekenis van Maurice voor de homoemancipatie
André Hielkema

Vast en zeker vader. Een onderzoek naar de betekenis van het Ouder-Kindproject voor de vaderschapsbeleving van gedetineerde vaders
Anke Bolwijn & Piet Bolwijn

Recensies
Jan Rietveld over De onvermoede derde. Inleiding in het contextueel pastoraat
Hanneke Meulink-Korf & Aat van Rhijn

Judith Leest over Eigen kracht. Family Group Conference in Nederland. Van model naar invoering Rob van Pagée, red.

Freek Boon over Erkenning. Van oorlogstauma naar klaagcultuur
Jolande Withuis

Jan Rietveld over Voor een tijd een plaats van god. Een karakteristiek van de mens
H.M. Kuitert

Andere beschikbare nummers of artikelen