Humanistiek 12 - 2002
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Redactioneel
Douwe van Houten

Flexibiliteit als levenskunst. Het paradigma van Odysseus
Joachim Duyndam & Mariëlle Schuurman

Het dikke-ik en het zoekende zelf: filosofische wortels van het kleine humanisme
Harry Kunneman

Herstelrecht
C.W. Maris van Sandelingenambacht

Het strafrechtelijk tekort
Harry Kunneman

De ligstoel van het leven. Een gesproken inleiding tot het boek Zinvol hulpverlenen en
begeleiden van Han Banning
Henk Manschot

Intermezzo
De Zone
Karel Schmeink

Humanistische geestelijke verzorging

Het uithouden van de spanning. Een beschouwing over presentie, empowerment en humanistisch geestelijk werk
Gaby Jacobs

Importbeperkingen. Presentiebeoefening en de verruiming van cliëntenverhalen in humanistisch raadswerk
Andries Baart

Humanistisch raadswerk: hulpverlening of begeleiding? Een bespreking van het proefschrift van Gaby Jacobs
Brecht Molenaar

Humanistisch raadswerk: begeleiding of hulpverlening? Een reactie
Gaby Jacobs

Over de obstakels van het leven en een meetlint
Olga Vermeulen

Bio-ethiek wereldwijd: een politieke wending?
Henk Manschot

Recensies
Freek Boon over De overwinning van de erfzonde en de ziel van Europa. Over politiek en geloof
Thijs Wöltgens

Jan Sitvast over Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond
Doortje Kal

Signalementen
André Hielkema

Andere beschikbare nummers of artikelen