Humanistiek 22 - 2005
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Ten geleide
Tonja van den Ende en Gaby Jacobs

Thema: Normatieve professionalisering

Een plaats in het spanningsveld hebben,krijgen en nemen. Een visie op normativiteit in organisatieadvies
Marjo van Bergen

Reflecties op de uitzending naar Irak. Morele dilemma’s van een humanistisch raadsmannaar aanleiding van SFIR 1
Erwin Kamp

Waarde(n)vol onderzoek. Onderzoekers en hun dilemma’s in een participatief onderzoeksproject
Tonja van den Ende en Gaby Jacobs

Kwetsbare complexiteit
Brecht Molenaar

Ethiekpraktijk in de zorg:veel gespin,maar weinig wol?
Hans van Dartel

Herstelgerichte detentie als uitdrukking van normatieve professionaliteit
Jeanet Jansen-Van Driel

Toverwoord ‘reflexiviteit’ verliest magie,ofwel:Een bijdrage vanuit de praktijk van het maatschappelijk activeringswerk van Humanitas aan het denken over normatieve professionaliteit
Judith Metz

Aspecten van normatieve professionaliteit in beroepssituaties
Adri Smaling

Recensies
Peter de Lange over Omgangskwaliteit voor orthopedagogen. Pleidooi voor een normatieve professionaliteit
Trijntje Roggen

Cornelis van Oort over Good care. Enacting a complex ideal in long-term psychiatry
Jeanette Pols

Andere beschikbare nummers of artikelen