Tijdschrift voor Rehabilitatie 2009 - 1
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 9.95
Integratie met beperkingen
Inge Mans

Verschillen in meedoen en gelukkig zijn. Onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen
Rick Kwekkeboom

Op weg naar een woning van eigen keuze
Siemen van der Meulen en Geertjan Emmens

Herstelondersteunende zorg, een concept in ontwikkeling
Wilma Boevink, Madeleine Prinsen, Lenneke Elfers, Jos Dröes, Mitchell Tiber en Greet Wilrycx

Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap. GGZ-visiedocument vanuit cliëntperspectief bekeken
Eleonoor Willemsen-de Boevère

En de rubrieken:Bild, Herstel, Dröes, Feed, Toen, RE-HABS en de nieuwe rubriek Van betekenis

Andere beschikbare nummers of artikelen