Geron 2 - 2009
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
In dit nummer

Redactioneel – Bram van der Loeff, Henk Bakkerode & Monique Romeijn
Ouderen en educatie

Kennisdoelen en leertaken voor babyboomers – Henk Procee
Babyboomers kunnen voor de toekomst van de kennissamenleving een belangrijke rol spelen. Oud worden moet deze generatie echter nog leren.

Blijven leren als noodzaak – Joop Schippers
In een arbeidsmarkt waarin baanzekerheid vervangen wordt door werkzekerheid, moeten werkgevers, werknemers en overheid investeren in allerlei nieuwe vormen van leren.

Standpunten Tweede Kamerleden over ‘Blijven leren als noodzaak’ – Agnes Wolbert & Ans Willemse-van der Ploeg
Twee woordvoerders Ouderenbeleid in de Tweede Kamer reageren op wat in het voorgaande artikel is gezegd over het 55+ scholingsbeleid.

Een leven lang leren: is scholing de oplossing? – Isolde van Roekel-Kolkhuis Tanke
Bij ouderen slaat leren in het dagelijkse werk beter aan dan individuele scholing. Dat vraagt om een lerende werkomgeving.

Gerōngrafiek – Hanna van Solinge & Kène Henkens
Een levenslang leren

Een groene toekomst voor de babyboomgeneratie? – Kris van Koppen
De babyboomgeneratie is medeverantwoordelijk voor de milieuproblematiek, maar kan nog wel veel betekenen voor duurzame ontwikkeling.

Opnieuw leren zorgen voor elkaar – Riet Hammen-Poldermans
Met bewustwordend leren kunnen we weer hulp leren verlenen op wijk- en buurtniveau.

Column – Christina Mercken
Wat is het beste aan oud worden?
Autobiografisch leren: zoektocht naar zingeving bij het ouder worden – Gary M. Kenyon
Autobiografisch leren helpt bij het verwerven van inzicht en betekenis vanuit het eigen levensverhaal.

Haibun, een levensverhaal in miniatuur – Paul Mercken
Een haibun is een uit Japan overgewaaide verhaalvorm. Is deze te gebruiken bij het vormen van een levensverhaal?

Oudereneducatie in perspectief – Jan Houtepen
Oudereneducatie is cruciaal om ouderen in de toekomst hun plaats in de samenleving te laten innemen. Maar om welke basisvaardigheden en doelgroepen gaat het?

Effectief leren bij ouderen: Op zoek naar de heilige graal? – Pascal van Gerven
Hoe leren ouderen? Als hun beperkte werkgeheugen efficiënt wordt gebruikt, doen ze veelal niet onder voor jongeren.

Interview met Doekle Terpstra – Christina Mercken & Henk Bakkerode
Een leven lang leren als levenshouding.

In Uitvoering – Ido Abram & Jenny Wesly
Levenslessen van ouderen: de Arena-methode maakt de eigen identiteit zichtbaar, laat kennis maken met de belevingswereld van anderen en nodigt uit tot gesprek.

Wonen op de campus: HOVO versie 2.0? – Kees Penninx
In de VS wonen, studeren en werken afgestudeerden op leeftijd weer op de campus van hun universiteit. Leren als leefstijl.

Discussie
‘Er moet een leerplicht komen voor ouderen van 55+.’

Mantelzorgondersteuning – Truus Oud, Karin Klein, Erik Zwierenberg & Ate Dijkstra
De verschillen tussen de mantelzorgmakelaar, de mantelzorgconsulent en de ‘omtinker’ in beeld gebracht.

Boekbespreking – Jan-Willem van de Maat
Frits de Lange, De armoede van het zwitserlevengevoel. Pleidooi voor beter ouder worden.

Boekbespreking – Paul Mercken
José Franssen, In mijn koffer op zolder. Levensverhalen van ouderen voor ouderen.

Boekbespreking – Laura Christ
Alexander J.J.A. Maas, Vele tinten grijs. Naar een relationeel perspectief op ouderen en zorg. Inaugurale rede.

Ouderen en de economische crisis – Jules Theeuwes
Ook ouderen hebben volop te maken met de economische en financiële crisis. Wat betekent dit voor hun plaats op de arbeidsmarkt, hun pensioen en hun positie in de zorg?

Gesignaleerd – Inge Klück

Andere beschikbare nummers of artikelen