Geron 1 - 2009
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
In dit nummer

1 Redactioneel | Max de Coole & Frits de Lange
Rondom de dood

2 Ouderdom en dood – een onvanzelfsprekende combinatie | Rudi Westendorp
Het menselijk leven is eindig, maar de duur ervan kan – ook kwalitatief – met succes opgerekt worden!

3 De toekomst van het zelfbepaalde levenseinde | John Griffiths
Euthanasie is in Nederland strak geregeld. Uitbreiding van de wetgeving is voorlopig niet waarschijnlijk. Wel zijn er ‘humane’ alternatieven.

4 Interview met Heleen Dupuis | Henk Bakkerode & Christina Mercken

5 Palliatieve zorg is bij uitstek netwerkzorg | Conny Giesen
In de afgelopen tien jaar is een stevig fundament gelegd onder de palliatieve zorg.

6 Voortleven na de dood door het eigen uitvaartritueel te plannen | Joanna Wojtkowiak
Steeds meer mensen plannen hun eigen uitvaart; het is een manier om iets achter te laten, een deel van de identiteit voor na de dood.

7 Overdrachtsrituelen. Dingen die ‘herinnerdingen’ worden | Thomas Quartier
Door voorwerpen uit de nalatenschap van een dierbare is sterfelijkheid soms gemakkelijker te bespreken.

8 ‘Over leven’ bij ernstige ziekte en sterven van een ouder | Manu Keirse
In onze cultuur is weinig aandacht voor wat volwassenen ervaren wanneer een van hun ouders overlijdt. Het verliezen van een ouder is een bijzondere ervaring die tegenstrijdige gevoelens losmaakt.

9 Discussie
‘Ouderen zouden meer met de dood bezig moeten zijn.’

10 Boekbespreking | Aafke de Groot
Leo Vroman, Nee, nog niet dood. Gedichten.

11 In Uitvoering | Willy Hilverda
Iedereen heeft ervaring met afscheid nemen, ook kinderen. In het project ‘Ik mis je zo’ praten kinderen over de betekenis van afscheid nemen.

12 Column | Christina Mercken
Weten van de dood

13 Maak de AOW afhankelijk van arbeidsverleden | Jolande Sap, Jan Nijssen & Joop Schippers
Een pleidooi voor een nieuwe basispensioenwet (BPW) waarin het pensioen wordt gekoppeld aan het arbeidsverleden, gekozen kan worden eerder of later met pensioen te gaan en iedereen meebetaalt aan de premie.

14 Is een nieuwe basispensioenwet wenselijk en haalbaar? | Ronald de Leij -Jacqie van Stigt
Twee reacties op de voorstellen van de auteurs van het vorige artikel ‘Maak de AOW afhankelijk van arbeidsverleden’.

15 Nieuwe wegen naar vraaggericht werken | Pascalle van Bilsen
Vraaggerichte zorg wordt breed onderschreven. Hoe kan het beste invulling gegeven
worden aan een zorgaanbod dat uitgaat van behoeften en bronnen van ouderen?

16 Gerôngrafiek | Mieke Reuser
Dementie en opleiding

17 Meer ouderen nemen de digitale snelweg | Marion Duimel
Wat zijn de beweegredenen van senioren om internet te gebruiken? Wijkt de nieuwe groep ‘onliners’ af van hen die al een aantal jaren online zijn? En is het een probleem als ouderen geen internet gebruiken?

18 Actief Ouder Worden | Christina Mercken & Joke Meindersma
Meer vertrouwen in ouderen aan het roer

19 Aanpak ouderenmishandeling: complex probleem vergt structurele aandacht | Maria van Bavel
Ouderenmishandeling is een complex probleem en meestal onzichtbaar. MOVISIE, Vilans en LPBO werken samen aan verbetering van de signalering en aanpak ervan.

20 Kiezen tussen je 55-ste en 70-ste levensjaar. Of toch maar niet? | Cees Al
In de derde levensfase dienen oude en nieuwe vragen zich aan. Zelfmanagement neemt in deze tijd toe, maar de keuzeprocessen kunnen toch grillig verlopen.

21 Gesignaleerd | Inge Klück

Andere beschikbare nummers of artikelen